Life-science valley uruchamia się w Polsce

Polska staje się europejskim centrum innowacji w dziedzinie życiowych nauk przyrodniczych. To dzięki powstaniu Life Science Valley, który oferuje unikalną sieć współpracy pomiędzy polskimi organizacjami badawczymi i firmami, w celu

0 Comments

Polska staje się europejskim centrum innowacji w dziedzinie życiowych nauk przyrodniczych. To dzięki powstaniu Life Science Valley, który oferuje unikalną sieć współpracy pomiędzy polskimi organizacjami badawczymi i firmami, w celu stworzenia nowych produktów bazujących na życiu naukach przyrodniczych.

Life Science Valley został zapoczątkowany przez grupy zaangażowane w badania naukowe, a także przez programy wspierające innowacje, projekty i usługi badawcze poświęcone eksploracji życia naukom przyrodniczym w Polsce poprzez ścisłe i oparte na prawdzie relacje partneringowe. Projekt obejmuje firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, biomedyczne, technologiczne i diagnostyczne oraz organizacje non-profit oferujące dofinansowanie na różne projekty badawcze.

Polscy naukowcy mają nadzieję, że celem Life Science Valley jest stworzenie holistycznego ekosystemu innowacji opartego na wymianie informacji między firmami i ośrodkami akademickimi. Projekt stanowi ważny krok do dołączenia do międzynarodowej społeczności naukowej, zaangażowanej w nowe i innowacyjne odkrycia. Szeroki zakres możliwości oferowanych przez Life Science Valley będzie miał istotny wpływ na transformacje gospodarcze Polski oraz przyczyni się do jej modernizacji.

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla światowych inwestorów i częścią tego trendu jest uruchomienie Life-Science Valley w Polsce. Life-Science Valley to międzynarodowa platforma, która łączy europejskich naukowców, start-upy i innowacyjne firmy, aby wspierać najbardziej perspektywiczne projekty dotyczące zdrowia i medycyny.

Life-Science Valley zostało oficjalnie otwarte we wrześniu 2018 roku ze siedzibą w Warszawie, adresowaną do przemysłu farmaceutycznego, narzędzi diagnostycznych, inżynierii biomedycznej oraz technologii informacyjnych medycznych. Opracowane przez platformę inicjatywy powinny być kluczowym elementem innowacji biotechnologicznych w całej Europie Środkowej i Wschodniej, ponieważ uwidacznia problem przywileju jakim cieszy w naszych czasach Zachód.

Organizacja ma na celu pobudzenie do rozwijania relacji między polskimi a międzynarodowymi aktorami rynku medycznego oraz stymulowanie transgranicznego ekosystemu innowacji. Szacuje się, że platforma Life-Science Valley zapewni inwestycje w wysokości siedmiu miliardów. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie projektów badawczych z długofalowymi zmianami w dziedzinie medycyny. Dzięki tym długoterminowym projektom naukowym pożytki skorzystają jednocześnie polscy pacjenci, jak i te odległe obszar tego regionu.

Life-Science Valley sprawia, że Polska staje się ważnym graczem w dyscyplinach biotechnologicznych bardzo istotnych dla całego Europy. Platforma otwiera nowe możliwości rozwoju dla polskich start-upów i firm biotechnologicznych oraz tworzy szeroki katalog usług technologicznych, badawczych i inkubatorskich dla inwestorów z branży life-science.

Polskie inwestycje w sektorze technologii medycznej biją rekordy! Life-Science Valley – klastra technologicznego założonego przez podmioty zajmujące się medycyną, technologią, edukacją i usługami pomocniczymi – zostało uruchomione w Polsce. Klastr będzie rozwijać nowe projekty koncentrujące się na ustanowieniu ekosystemu dedykowanego rozwiązaniom w sektorze medycznym.

Life-science valley skupia się na stymulacji i integracji różnych obszarów w ramach kręgów badawczych, firm przemysłowych i technologii cyfrowych. Wynikiem jest tworzenie zintegrowanego środowiska z zapewnianym dostępem do narzędzi i wiedzy w celu tworzenia innowacyjnych produktów przy pomocy nowoczesnych technologii.

Polska ma wiele do zaoferowania w sektorze medycyny, ale brakuje jej dotarcia na światowe rynki. Life-Science Valley stanowi istotny dodatek do rozwoju medycyny i nowych technologii, ponieważ pozwala polskie firmy chcące inwestować w medycynę mieć dostęp do globalnego systemu wsparcia i usług. Jest to szansa dla polskich firm, aby osiągnąć globalny sukces i być konkurencyjnymi na światowej liście najlepszych.

Jesteśmy entuzjastycznie pod wrażeniem innowacji i nowego impulsu, jaki Life-Science Valley wnosi do polskiego rynku usług medycznych! Wierzymy, że dzięki temu polskie firmy biznesowe maja nowe szanse na sukces!